Rubedo Consulting Group ABs Integritetspolicy

Information om partners, underkonsulter och anstÀllda konsulter

Rubedo Consulting Group AB (Rubedo) inhÀmtar personuppgifter som lÀmnats av dig eller en representant frÄn ditt bolag. Det finns viktig och mindre viktig information som du kan lÀmna om dig sjÀlv. Erfarenhet och kompetens Àr naturligtvis viktig för att kunna hitta uppdrag men information som civilstatus och familjeförhÄllanden lÀmnar du bara om du sjÀlv vill. Följande information kan komma att samlas in:

 • Ditt namn
 • ev organisationsnummer
 • kontaktuppgifter (mailadress, telefonnummer och postadress)
 • kompetens
 • erfarenhet
 • uppdrag (info om sökta, intervju, erbjudna och genomförda uppdrag)
 • meriter
 • referenser
 • utbildning
 • ev. preferenser som gĂ€ller uppdrag
 • tillgĂ€nglighet
 • eventuellt foto (krĂ€vs inte)
 • personnummer (krĂ€vs bara för anstĂ€llda)
 • civilstatus (krĂ€vs inte)
 • familjeförhĂ„llanden (krĂ€vs inte)

Syfte

Rubedo Consulting Group AB anvÀnder personinformation dÀr det Àr tillÀmpligt för att:

 • hitta uppdrag till konsulter
 • informera konsulter om uppdrag
 • hantera konsultkontrakt
 • hantera tidrapportering och fakturering
 • som underlag för statistik
 • juridiskt stöd
 • informera konsulter om konsult- och uppdragsrelaterade tjĂ€nster och event
 • bokföring

Lagring och skydd

Rubedo Consulting Group AB kommer att spara personinformation sÄ lÀnge det Àr aktuellt att uppfylla ovanstÄende syften och/eller sÄ lÀnge som krÀvs för att uppfylla kontrakt, lagar, regler och andra förordningar.

Personinformation lagras inom EU eller enligt beslut om adekvat skyddsnivÄ (se GDPR artikel 45).

Rubedo har vidtagit tekniska och organisatoriska ÄtgÀrder för att skydda personinformation frÄn obehörig Ätkomst, manipulation eller förlust. Vidare följer vi den tekniska utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt skyddet av personinformation. Rubedo anvÀnder ocksÄ tjÀnsteleverantörer som i sin tur följder GDPR.

Åtkomst till personinformation

Personinformation som beskrivs i denna policy finns tillgÀnglig internt pÄ Rubedo och kan distribueras till kunder och partners enligt syftet som beskrivs ovan. Rubedo kan ocksÄ, om det krÀvs av juridiska skÀl, göra personinformation tillgÀnglig för myndigheter eller annan organisation som utövar tillsyn.

Personinformation kan ocksÄ göras tillgÀnglig för tjÀnsteleverantörer till Rubedo som t.ex. utför support, bokföring, marknadsundersökningar eller andra tjÀnster som Rubedo köper. Dessa tjÀnsteleverantörer ska i sÄ fall uppfylla denna policy.

Skulle Rubedo bli föremÄl för uppköp, sammanslagning eller annan form av omorganisation sÄ kan personinformation göras tillgÀnglig för tredje part sÄ lÀnge denna policy accepteras och efterlevs av denna tredje part.

Ansvar

Du Àr ansvarig för den information som du förser Rubedo, att t.ex. den information som stÄr i ditt CV Àr korrekt. Skulle du skicka personinformation om tredje man, t.ex. en konsult som arbetar hos dig, sÄ Àr du ansvarig för att:

 • Informationen om tredje man Ă€r korrekt
 • InhĂ€mta samtycke frĂ„n tredje man för distribution till Rubedo och för Rubedos integritetspolicy
 • Informera tredje man om de rĂ€ttigheter som beskrivs i denna policy

IntresseavvÀgning

För att kunna söka uppdrag till konsulter finns ett berÀttigat intresse av att registrera och lagra personuppgifter om konsulten. Men du har rÀtt att invÀnda mot behandlingen av personuppgifter som bygger pÄ intresseavvÀgning. Kontakta i sÄ fall Rubedo.

Dina rÀttigheter

Du har rÀtt att begÀra utdrag frÄn Rubedo pÄ vilka personuppgifter vi har om dig. Skulle informationen om dig vara felaktig, ofullstÀndig eller irrelevant har du rÀttighet att begÀra rÀttning eller att Rubedo tar bort informationen om dig. Om du tycker att dina personuppgifter hanteras felaktigt av Rubedo sÄ kontakta Rubedo pÄ info@rubedo.tech. Om inte Rubedo behöver behÄlla din information för att följa kontrakt, lagar eller regler sÄ kan Rubedo ta bort personinformationen om dig.